logo SpyOnline

Masz pytania lub wątpliwości?

Skontaktuj się z nami!

spyonline24@gmail.com

Automatyczne uruchamianie wraz z startem systemu – ta funkcja odpowiada za automatyczne włącznie monitoringu urządzania tuż po jego włączeniu. Odbywa się to w tle bez jakichkolwiek komunikatów.

Monitoring SMS-ów – program S-Agent zapisuje wszystkie sms-y jakie wysyła i odbiera użytkownik monitorowanego urządzenia.

Monitoring spisu połączeń – za pomocą tej funkcji program przekaże nam wszystkie dane na temat wykonywanych i odbieranych połączeń m.in. typ połączenia, jego czas, datę oraz numer.

Lista kontaktów - dzięki tej funkcji otrzymamy całą listę kontaktów zapisanych na danym urządzeniu. Będą to kontakty z numerami ale także adresy email i nazwy kontaktów bez numeru.

Historia odwiedzanych stron www – program prześle nam w raporcie wszystkie strony www jakie odwiedzał użytkownik wraz z czasem w którym to robił. Program obsługuje standardową przeglądarkę internetową nazwaną w wielu telefonach „Internet” oraz ponadto przeglądarkę Google Chrome.

Monitoring zdjęć i filmów – program S-Agent prześle nam wszystkie zdjęcia jakie zostały wykonane aparatem danego urządzenia. Istnieje także możliwość przesyłania nakręconych filmów. Limit wielkości przesyłanego pojedynczego pliku został ograniczony do 25MB w celu zachowania stabilności i wydajności systemu Android.

Nagrywanie połączeń – ta funkcja sprawi, że każde połącznie wychodzące i przychodzące zostanie nagrane do pliku audio. Dowiemy się dzięki temu o czym i z kim była prowadzona dana rozmowa telefoniczna.

Nagrywanie otoczenia – program ma możliwość nagrywania otoczenia poprzez wbudowany w urządzanie mikrofon. Istnieje możliwość ustalenia przedziałów czasowych nagrywania. Możemy np. ustawić nagrywanie od poniedziałku do piątku w godzinach 10-16 czy np. tylko we wtorki o godzinie 20-23. Istnieje pełna dowolność w ustawianiu przedziałów czasowych.

Monitoring lokalizacji - za pomocą tej funkcji program namierza urządzanie za pomocą sygnału GPS, sieci WiFi, transmisji danych lub nadajników gsm. Następnie zaznacza na mapie pozycję i przesyła ją w raporcie. Istnieje pełna dowolność częstotliwości namierzania pozycji. Na przykład co kilka min lub raz dziennie.
Monitoring lokalizacji wraz z rysowaniem śladu poruszania – ta funkcja lokalizacji sprawdza co określony czas pozycję użytkownika monitorowanego urządzania, a następnie na podstawie tych danych rysuje linię na mapie wzdłuż której poruszał się dany użytkownik. Dzięki tej funkcji dowiemy się którędy dokładnie przechodziła monitorowana osoba.
Blokada programu za pomocą hasła – ta funkcja odpowiada za zablokowanie programu za pomocą ustalonego przez nas hasła.
Blokada za pomocą komunikatu – Do odblokowania będzie trzeba podać odpowiednią kombinację składającą się z trzech etapów.
Wysyłanie danych – w tej funkcji programu ustalamy na jaki email będą wysyłane raporty z zebranymi danymi z poszczególnego urządzania. Trafią tam wszystkie dane jakie zebrał program S-Agent. Obecnie wspierana jest skrzynka GMAIL z powodu dużego limitu załączników oraz największej pojemności. Częstotliwość wysyłania raportów można dowolnie skonfigurować. Można również ustawić czy dane mają być wysyłane tylko przez WiFi czy także przez Transmisję danych / dane komórkowe.